top of page

Hakkımızda

Etkin Eczacılık Derneği

Günümüzde her şey şaşırtıcı bir hızla değişiyor. Teknolojinin çağımıza hediye ettikleri sayesinde, ortalama insan ömrü uzadı. Ancak bunun yanında nüfus artışı, doğanın tahribi, besinlerin kontrolsüz üretim ve tüketimi, hastalıkların çoğalması sonucu ‘SAĞLIK’ yaşamlarımızda kaçınılmaz bir biçimde en önemli konu haline geliyor.
 

Dünya ekonomisindeki belirsizlik ve bunun sağlık harcamalarında yarattığı kesinti, koruyucu sağlık alanında tüm tarafların işbirliğini zorunlu hale getiriyor. Bu doğrultuda, eczacılık mesleğinin geleneksel ‘ilaç sağlayıcı’ rolünün yanı sıra, koruyucu sağlıkta ve kronik hastalıkların yönetiminde yaratabileceği katma değerin de farkına daha fazla varılıyor.
 

Dünyada eczane hizmetleri giderek çeşitleniyor. Eczacıların artık ilaç sağlayıcısı konumundan daha ileri bir noktaya geçtiğini görüyoruz. Eczacının sağlık alanında bir “danışman” olarak konumlandırılması daha etkin hale geliyor. Çeşitlenen eczane hizmetlerinin içinde en çok, farkındalık yaratan koruyucu sağlık kampanyaları, kronik hastalık yönetim programları ve hasta takibi öne çıkıyor. Eczacı artık hastanın/danışanının iyi yaşam yönetiminde daha fazla yer alarak kronik hastalıkları başlamadan engellemeye çalışıyor veya bu hastalıkların tedavi yönetiminde yer alıyor ve onları izliyor. En kolay ulaşılabilen sağlık profesyonelleri olarak, gerek koruyucu sağlık hizmetinde, gerekse kronik hastalıkların yönetiminde yaratacağımız ölçülebilir katma değer eczacının sağlık alanındaki rolünü vazgeçilmez kılacaktır.
 

Sağlık alanında mesleki bilgi ve becerisini dünya standartlarında geliştirmek ve uygulamak üzere bir araya gelmiş, mesleğine tutkuyla bağlı eczacılar tarafından kurulan "Etkin Eczacılık Derneği" üyeleri olarak bizler, gelişmekte olan yeni gereksinimler doğrultusunda, ilacın hastaya ulaşana kadar her aşamasında olduğu kadar, doğru ve akıllı ilaç kullanımının danışmanlığının yanı sıra çok daha önemli bir görevin öncüleriyiz. Sağlıklı toplumların hastalıkla tanışmadan önce yaratılacağına inanıyoruz.


En rahat ulaşılabilen sağlık profesyonelleri olarak gerek koruyucu sağlık hizmetinde, gerekse kronik hastalıkların yönetiminde ölçülebilir katma değer yaratacak projelerimizle, eczacının sağlık alanındaki yerini vazgeçilmez kılmak için çalışmalarımızı EĞİTİM, TANITIM, İŞ GELİŞTİRME ve İŞBİRLİKLERİ alanlarında sürdürüyoruz.

Biz Kimiz

Etkin Eczacılık Derneği

2009 yılında kurulan Etkin Eczacılık Derneği’nin üye profili eczanelerinde iyi eczacılık uygulamalarını temel alarak, mesleki ve ticari olarak güçlenmeyi hedefleyen, örgütlü olmanın gücüne inanan, eğitime, yeniliğe açık eczacılardan oluşmaktadır.
 

Yönetim kurulumuz 7 kişi, denetleme kurulumuz ise 3 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca ağırlıklı olarak genç üyelerimizden oluşan bir de icra kurulumuz bulunmaktadır.
 

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşan Gençlik Platformu, eczacı adaylarının henüz öğrenciyken eczacılık alanındaki gelişmelerden haberdar olmaları, derneğin projelerinde aktif yer almaları için oluşturulmuştur.
 

Derneğimizde mümkün olduğu kadar katılımcı yönetim temel alınmakta ve üyelerimiz çeşitli komisyonlarımızda görev alarak hizmet üretimine katılmaktadır. Bu komisyonlar Eğitim, Basın Yayın, Ürün Değerlendirme, Sosyal İşler, Yasal İşler komisyonlarıdır.

Ayrıca stratejik yönetim “Etkin Eczacılık Derneği” tarafından, operasyon ise kurulan “Etkin Eczacılık Derneği İktisadi İşletmesi” üzerinden yürütülmektedir.

Boş Sayfa: Biz Kimiz
bottom of page